رژ لب ها

رژ لب (به فرانسویRouge à lèvres) یا ماتیک (به فرانسویCosmétique) یک فراورده آرایشی است که حاوی مواد رنگی، قهوه، روغن، موم و نرم‌کننده پوست است که برای مالیدن رنگ و بافت بر روی لب ها به‌کار می‌رود. انواع گوناگونی از روژ لب ساخته شده است.